Pagrindinis Hostingas Domenai Reseleriai Partneriams Apie mus Pagalba Billingas Forumas Klientai DUK
       Taisyklės

1. SUSITARIMO PAGRINDAS
1.1. Šio susitarimo pagrindas yra: informacijos talpinimas web-tinklapyje (virtualioje erdvėje) Užsakovas Tiekėjo serveryje, domeno registracija ir informacinės paslaugos. Paslaugų sąrašas, tiekiamas Tiekėjo Užsakovui, yra šios sutarties 1 priede.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Tiekėjas isipareigoja:
2.1.1. TiektiUžsakovui paslaugas, kurios buvo užsakytos ir apmokėtos pagal šią sutartį.
2.1.2. Patalpinti informaciją (virtualioje erdvėje) Užsakovo web-tinklapyje, Tiekėjo serveryje .
2.1.3. Teikti Tiekėjo informacinį palaikymą konsultacijų elektrononiu paštu arba forume būdu.
2.2. Tiekėjas turi teisę:
2.2.1. Pristabdyti paslaugų tiekimą būtiniems planiniams profilaktikos ar remonto darbams Tiekėjo įrengimuose atlikti, apie kuriuos Užsakovas ispėjamas ne mažiau kaip prieš 12 valandų, nurodant tų darbų trukmę.
2.2.2. Blokuoti priėjimą prie Užsakovo informacijos, aptikus aiškius etikos ar įstatymų pažeidimus.
2.2.3. Atlikti kainų keitimą (keitimas neatsispindi periodui, apmokėtam anksčiau).
2.3. Užsakovas įsipareigoja:
2.3.1. Laiku informuoti Tiekėją apie pasikeitusius duomenis, nurodytus 8 šios sutarties punkte.
2.3.2. Palaikyti savo tinklapyje priimtinas naudojimosi tinklu normas (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html) ir nevykdyti veiklos, kuri pakenktų Tiekėjui ar serviso vartotojams.
2.4. Užsakovas turi teisę:
2.4.1. Keisti užsakomas paslaugas šios sutarties ribose.

3. PASLAUGŲ KAINA IR SKAIČIAVIMO TVARKA
3.1. Šia sutartimi nustatytų tiekiamų paslaugų kaina nustatoma pagal tarifus, Pateiktus oficialiame Tiekėjo tinklapyje - http://Buxar-Host.com.
3.2. Mokėjimas už paslaugas pagal šią sutartį atliekamas Užsakovo, mokama litais avansu.
3.3. Mokėjimo data yra nustatoma pagal mokėjimo sumos nuskaitymą nuo WebMoney, Yandex.Dengi, Rupay ar Užsakovo banko sąskaitos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
4.1. Už pareigų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Tiekėjas ir Užsakovas atsako savo turtu, pagal galiojančius įstatymus.
4.2. Tiekėjas neatsako už Užsakovo informacijos, duomenų ir medžiagos turinį.
4.3. Tiekėjas neatsako už Užsakovo informacijos pasiekiamumo kokybę, susijusią su Interneto tinklų funkcionavimu - dėl provaiderių, miesto telefono stočių, abonento įrenginių funkcionalumo, esančių ne Tiekėjo kompetencijoje.
4.4. Tiekėjas neatsako už žalą ar praradimus, blokavus ar pašalinus tinklapį, kai Užsakovas nevykdo sutarties įsipareigojimų.
4.5. Tiekėjas ir Užsakovas neatsako už nuostolius, sukeltus trečiajai šaliai, ryšium su nelegaliu kokios nors informacijos platinimu, bei duomenų ir medžiagos naudojimu Tiekėjo tinkle.
4.6. Užsakovui nevykdant įsipareigojimų nurodytų 3 ir 6 šios sutarties ir jos priedų punktuose, Tiekėjas sustabdo tolimesnį paslaugų tiekimą.

5. NEĮVEIKIAMŲ JĖGŲ APLINKYBĖS
5.1. Tiekėjas ir Užsakovas atleidžiami nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų nevykdymą, jei tai susiję su nenugalima jėga pvz. : gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas ar kitos aplinkybės, kuriu neįmanoma kontroliuoti ir jos betarpiškai paveikė tinkamą įsipareigojimų vykdymą.Tuo atveju įsipareigojimų vykdymas atidedamas laikui, kurį buvo veiksmingos šios aplinkybės.
5.2. Šalis, kuriai susidarė trukdžiai vykdyti sutarties įsipareigojimus, turi per 15 dienų pranešti kitai šaliai apie aplinkybių trukdančių vykdyti įsiparegojimus pradžią ir pabaigą.

6. UŽSAKOVUI DRAUDŽIAMA
6.1. Talpinti medžiagą, prieštaraujančią tarptautiniams įstatymams ir neatitinkančią tinklo etiketo normų.
6.2. Vykdyti nesankcionuoto priėjimo prie tinklo resursų bandymus, vadovauti arba dalyvauti tinklo atakose ir tinklo laužime.
6.3. Kurti parazituojančią programinės įrangos ir įrengimų apkrovą, o taip pat tarpines tinklo dalis kurių tūris, viršyja normaliam serverių darbui ir atskirų elementų pasiekimui reikaling potencialą. Limitai: CPU vartojimo - 1%, atminties - 5%.
6.4. Įdieginėti IRC, proxy servers, proxy checkers, doorways managers, mail bombers, anonymous mailers, IP spoofers, port scanners, nph-proxy, ultimate bulletin board, lstmrge.cgi, FormMail.cgi, FormMail.pl, tinklo robotus ir kitas, nesuderinamas su hostingu, programas.
6.5. Naudoti mūsų paslaugas neteisėtai veiklai, perdavimui, saugojimui ar pateikimui, bet kokios informacijos, duomenų ar medžiagos prieštaraujančių Federaliniams, Valstybiniams ar vietos įstatymams.
6.6. Siuntinėti gavėjo neprašytus elektroninius laiskus su reklaminiu, komerciniu ar agituojančiu turiniu, o taippat laiškus, kuriuose yra grubūs ir įžeidžiantys isireiškimai ir pasiūlymai.

7. GALIOJIMO LAIKAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įgauna galią nuo momento kai abi šalys ją pasirašo ir galioja kol šalys laikosi sutarties isipareigojimų.
7.2. Sutartis sudaroma 1 mėnesiui ir automatiškai pratęsiama 1 mėnesiui, jei šalys laikosi šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
7.3. Sutartis gali būti nutraukta 1 šalies iniciatyva, pateikus kitai šaliai raštišką įspėjimą ne vėliau kaip 30 dienų prieš numatomą nutraukimo datą.
7.4. Sutartį Tiekėjas gali nutraukti be įspėjimo jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir/arba pažeidžia kažkurį šios sutarties punktą.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Prašome, perskaitykite viską atidžiai.
Jei turite klausimų aplankykite mūsų Forumą, perskaitykite Atsakymus į Dažniausius Klausimus arba Susisiekite su mumis.
  


Pagrindinis Hostingas Domenai Reseleriai Partneriams Apie mus Pagalba Billingas Forumas Klientai DUK

Rambler's Top100 Rambler's Top100 Ńåšāčń ļšīāåšźč äīģåķīā

Best Hosting Plans